Poorters en Reders stellen zich voor

Nieuwe Poorters en Reders

Het Vriend zijn is in vele opzichten waardevol. U wordt Poorter van de Stichting Vrienden Erfgoed Zierikzee Zierikzee. Een Poorter heeft het recht verworven binnen de poorten van een plaats met stadsrechten te wonen en van de voordelen van de stad te profiteren.

Wat kost een lidmaatschap Poorter?

Uw bijdrage als Poorter bedraagt € 25 per jaar voor een individueel lidmaatschap. Voor partners, echtgenoten en anderen die op één adres wonen bestaat het lidmaatschap voor twee. Dit kost € 40 per jaar.

Wat krijgt u hiervoor ?

U ontvangt informatie in de vorm van Nieuwsbrieven en Nieuwsflitsen over de projecten die wij initiëren. U bent van harte welkom bij openingen van projecten die wij steunen en u kunt die natuurlijk ook bezoeken gratis, en als dat niet mogelijk is tegen tegen gereduceerd tarief. U kunt onze publicaties tegen kostprijs aanschaffen. In bepaalde gevallen stellen wij ze u gratis ter beschikking.

Waardevol

Het Poorter of Reder zijn is waardevol in vele opzichten. U participeert niet alleen in het culturele leven van Zierikzee en het Schouwen-Duiveland. U levert  ook een belangrijke bijdrage aan het behouden, benutten en beleven van ons erfgoed. Zo is de ene vriendschap de andere waard!