Marian Gaanderse Schilderkunst en Poëzie

Wie mijn schilderijen voor het eerst ziet, zal waarschijnlijk al snel zeggen dat het niet is wat het lijkt, zelfs meer is dan het lijkt. Dat is nu net de bedoeling. Verder kijken dan wat je ziet. De diepte opzoeken, niet bang zijn om vanuit de emotie het werk te lezen. Kijken door andere ogen. Van mij mag je naar het verhaal in het schilderij zoeken en je indenken wat daarvan de bedoeling is, maar ook kijken naar wat het je brengt of zegt. De interpretatie is naar ieders eigen beleving, ieders eigen verhaal staat centraal.

Er lopen twee vormen naast elkaar, de schilderkunst en de poëzie. Ze gaan gelijk op en ontstaan ook gelijktijdig. De ene vorm ondersteunt de andere. Maar er is genoeg ruimte voor eigen inzicht door de kijker, zowel voor het schilderij als voor het gedicht.
Een nieuw thema of titel wordt vaak in een flits geboren, een woord of een beeld kan bepalen wat er zal ontstaan, maar dan nog is het niet gezegd dat wat er in het hoofd zit, ook bij de handen er uit komt. Vaak is dat een worsteling, die toch op den duur gestalte gaat krijgen in woorden en in beelden.

Zo ben ik ook begonnen met zoeken naar wat waar is, waar de waarde van het bestaan in zit, ook de broosheid, de worsteling om overeind te blijven, om de zon, het licht, de horizon te blijven zien of misschien wel opnieuw te zien. Een leven trekt immers niet zomaar voorbij. Er worden dingen aangeroerd, aangetipt, misschien wel vermeden of verzacht. Woorden kunnen ook verwijdering geven, onverwerkte teleurstellingen terug halen, opgewekte hoop en verlangens een tweede kans geven door woorden hardop te zeggen, wel of niet gevangen in een beeld.

Het is niet altijd gemakkelijk om de juiste woorden te vinden voor wat je zeggen wil. Om tot de kern van je gedachten te komen. Soms lijkt het of we woorden zijn vergeten die er toe doen. Alsof we ze zijn kwijtgeraakt.  Dan moeten ze weer tot leven worden gebracht, opnieuw ontdekt, behoedzaam aangeroerd, aangetipt tot dat ze bij benadering weer in ons zullen wortelen, door ons ontdekt worden en we weer onszelf herkennen en ontdekken.
Maar dan nog, dan nog kunnen de woorden ondersteuning zoeken in een beeld dat hen draagt.

Of is het misschien andersom, dat de woorden het beeld dragen. Kunnen woorden en beelden in elkaars verlengde liggen, aanroeren waar de ander naar zoekt?  Kunnen woorden en beelden voor een ogenblik bij elkaar komen? Beelden en woorden mogen hetzelfde mysterie in zich hebben, zo versterken ze elkaar zonder hun geheim prijs te geven. Misschien moet dat geheim maar bij de lezer blijven, de waarheid hoeft niet altijd onthuld te worden, de zoektocht mag blijven bestaan, graag zelfs.

WEES ANDERS

wees anders
draai om en laat zien
dat het onbestaanbare
haalbaar is

droom
in onbekende beelden
opening in denken
zoek naar de zin
van het ombuigen

sta op en maak je sterk
voor wat nog niet te zien is

verras jezelf
ga voor de uitdaging
van en nieuw te werven
vergezicht

het zal anders zijn
dan anders als
je de zijsprong ontdekt
de veiligheid loslaat

help jezelf vooruit
stel duizend vragen
ook die zonder antwoord
waag de sprong
durf anders te zijn

Meer zien, meer weten:

Atelier Papillon
Marian Gaanderse
Burgh-Haamstede
emailadres: m.a.gaanderse@live.nl