Home

Maak kennis met de Stichting Vrienden Erfgoed Zierikzee (SVEZ)

De Stichting Vrienden Erfgoed Zierikzee, hierna afgekort de Erfgoedvrienden, heeft als doelstelling het behouden, benutten en beleven van het erfgoed van Zierikzee. De Erfgoedvrienden zetten in op verbinden. Het verbinden met de initiatieven in de erfgoedgemeenschap van Zierikzee en die van Schouwen-Duiveland. De Erfgoedvrienden kunnen zelf projecten initiëren, vrijwilligers inzetten of projecten van anderen financieel ondersteunen. Het bestuur van de Erfgoedvrienden werkt geheel op vrijwillige basis. De inkomsten bestaan uit de jaarlijkse bijdrage van de donateurs, schenkingen, donaties en sponsoring.

Achtereenvolgens vindt u in het menu informatie over:

  • Vriend worden, hoe kunt u Vriend, Reder of Poorter worden en wat zijn de voordelen.
  • Welkom, een hartelijk welkom aan nieuwe Reders of Poorters.
  • Projecten, een overzicht van uitgevoerde en nieuwe projecten.
  • Organisatie, hoe zijn de Erfgoedvrienden georganiseerd: het bestuur, de statuten, het beleidsplan en de jaarlijkse verantwoording.

 

Hierboven zijn twee video’s weergegeven. Het zijn korte filmpjes die in 2012 zijn gemaakt door Ben Smit Videoproducties in samenwerking met Imagination Lab. Ben maakte deze filmpjes indertijd in opdracht van de gemeente Schouwen-Duiveland. De kleding is ontworpen en gemaakt door vrijwilligers voor de voormalige historische spelen. De filmpjes zijn door Ben Smit aan het SVEZ geschonken om te gebruiken bij het benutten en beleven van het erfgoed van Zierikzee. Dit komt zeker van pas bij nieuwe presentaties en openstelling van historische gebouwen.

Hieronder zijn enkele compilaties te zien van de voormalige Historische Spelen en van de opnamen van de film “Michiel de Ruijter” in Zierikzee.