Inschrijven als Reder

Vrienden van Erfgoed Zierikzee, de Bedrijven Sponsors

De Stichting kent naast donateurs, de Poorters ook de Reders. Historisch gezien kocht een Reder zich in en nam een aandeel van een rederij. Een rederij was een onderneming niet alleen voor scheepvaart maar ook voor de productie van goederen, bijvoorbeeld lakense stof. Door middel van een jaarlijkse bijdrage nemen zij een aandeel in de stichting en geven een stevige financiële impuls aan haar ontwikkeling. Dit is belangrijk, want de publieke middelen van de gemeente zijn beperkt.

Maatschappelijk ondernemen

Zierikzee heeft een voortrekkersrol in de regio. Het is een dynamische stad, met een enorme historie. Een levendig Museum heeft ook een belangrijke maatschappelijke en economische waarde. Het vergroot de aantrekkingskracht van de stad en het eiland voor toeristen, als vestigingsplaats voor bedrijven en als woonplaats. Het is interessant om uw betrokkenheid bij de stad Zierikzee en haar historie te vergroten door Reder te worden. Een fraaie vorm van maatschappelijk ondernemen. De jaarlijkse bijdrage van een Reder bedraagt voor een gouden, zilveren of bronzen Redersdeel respectievelijk € 1000,-, € 500,- en € 350,-.

Waardevol

Reder zijn is waardevol in vele opzichten. U participeert niet alleen in het culturele leven van Zierikzee, maar levert daar ook een belangrijke bijdrage aan het behouden, benutten en beleven van ons erfgoed. Dat is belangrijk voor de economie van ons eiland. Bezoekers binden en boeien draagt bij aan seizoensverlenging en langere verblijftijden van bezoekers. Zo is de ene vriendschap de andere waard!  DeStichting Vrienden is bereid reders te faciliteren met speciale rondleidingen voor bedrijven en groepen.

U kunt zich hier aanmelden