Gouwe Leeuwen

over het Beleg van Zierikzee en de Zeeslag op de Gouwe in 1304

De strijd tussen Holland en Vlaanderen om het bezit van Zeeland komt rond 1300 tot een climax. In die strijd spelen de poorters van Zierikzee een hoofdrol. De stad wordt meerdere keren belegerd door de Vlamingen maar houdt dapper stand. In de zeeslag op de Gouwe voor de poorten van Zierikzee wordt in 1304 de Vlaamse oorlogsvloot verslagen. Deze overwinning leidt uiteindelijk tot de Vrede van Parijs. In 1323 tekenen in Parijs graaf Lodewijk I van Vlaanderen en graaf Willem III van Holland voor de vrede samen met de leiders van de grootmachten Frankrijk en Duitsland. Hiermee word een langslepend conflict beëindigd. Zeeland is nu een eigen entiteit, een graafschap onder de graaf van Holland, Zeeland en Henegouwen. Vlaanderen ziet af van alle leenrechten op Zeeland, de eilanden en de wateren en erkent de graaf van Holland als graaf van Zeeland. Dat is op 6 maart 2023 700 jaar geleden.

Dit schitterende narratief is helemaal weggezakt in het collectieve geheugen van de Zierikzeeënaren, Schouwen-Duivelanders en Zeeuwen. Onderdeel van een programma om de kennis van de gebeurtenissen weer tot leven te wekken is het publiceren van een boek. Na veel onderzoekwerk is het boek Gouwe Leeuwen geschreven in de tegenwoordige tijd alsof het vandaag gebeurt. Het boek wordt uitgegeven door de Stichting Vrienden Erfgoed Zierikzee.

Het boek is rijk geïllustreerd met veel kaartmateriaal. Aan de hand van de Rijmkroniek van Melis Stoke is de hele geschiedenis van dag tot dag te reconstrueren. Het is een spannend en waargebeurd verhaal waarvan veel sporen in het silhouet en de plattegrond van Zierikzee zijn terug te vindenen. Het zelfde geldt voor het landschap rond Zierikzee, de ouwe Gouwe. Het boek bevat unieke afbeeldingen van het beleg en de zeeslag, die niet eerder in dit verband zijn gepubliceerd.

Het boek kost € 15 en de “winst” gaat als donatie in de pot van de Stichting Vrienden Erfgoed Zierikzee.

Bent u geïnteresseerd in dit boek klik hier