Expo Kostuums en Cartografie

Reprise historische kostuums ‘Walk of Fame van Zierikzee’
De tijdlijn laat de historische ontwikkeling van kostuums zien. Kleding zegt iets over de persoonlijkheid van de drager. Het is een reflectie van een tijdperk, volksaard of beschaving. Mensen onderscheiden zich naar macht, religie, sexe, stand of rijkdom, dat is te herleiden aan de stoffen en accessoires door de eeuwen heen.  Mode staat in nauwe samenhang met de historische ontwikkeling in kunst en cultuur. Deze kostuums zijn gemaakt naar de mode van die tijd, soms zijn ze geleend, gekocht of geschonken. De meeste kleding is gemaakt door vrijwilligers en creatieve kostuummakers die betrokken zijn bij het Erfgoed. Zij hebben met de kostuums het project de Walk of Fame ‘aanzien’ gegeven.

Historische cartografische kaarten van Zeeland
Amsterdam was het wereldcentrum van de cartografie in de 14 de eeuw, het begon pas echt van de grond te komen in de 15 de eeuw. Oorlog, handel en grote overzeese ontdekkingsreizen maakten dat kaarten heel belangrijk werden. Tegelijkertijd werden de kaarten  pronkstukken van de tot dan toe onbekende werelddelen. De verkenningen en rijkdom aan verhalen die bij de kaarten hoorden, zorgden voor een groeiende vraag naar betere en meer gedetailleerde kaarten. De allerbeste kaartenmakers woonden in Amsterdam en  Antwerpen. Atlassen en globes volgden, het zijn  kostbare kunstwerken en zeer gewild. In deze expo hangt een vroege kaart van Abraham Ortelius. Enkele beroemde kaartenmakers zijn: Jacob van Deventer, Joan Blaeu en Gerard Mercator. De Zeeuwse Hattinga’s  zijn in de  18e  eeuw  een beroemde cartografen ondernemers familie. De kaarten komen uit de privé collectie van Cristian Clerx uit Zonnemaire.