Zonder Woorden

Zierikzee omstreeks 1600

Eeuwen geleden werd Zierikzee getroffen door rampen zoals: overstromingen, stadsbranden, belegeringen, dijkvallen en pandemieën waaronder ‘de zwarte ‘dood’, de pestepidemie die veel slachtoffers maakte. De hygiëne was slecht en toch zal het niet verbazen dat sommige maatregelen van toen nu ook gelden. Er was een standenmaatschappij en er was veel armoede. Mensen waren gelovig en bijgelovig en er werd streng gestraft met lijfstraffen. Na de Spaanse oorlog en het vertrek van Christobal de Mondragon uit Zierikzee trad er een licht herstel op rond de zestiende eeuw. De Gouwe en de Oosterschelde verzanden. De Westerschelde werd de belangrijkste monding van de Schelde. Het tij werd gekeerd met de bouw van het Havenkanaal. De vestingstad werd versterkt tegen aanvallen door de Spanjaarden. Later kwam het Blauwe- en het Oranje Bolwerk er bij. Zo gleed het eiland met landbouw en visserij bescheiden de Gouden Eeuw in.

De vertelling ‘Zonder Woorden’ neemt u mee naar de tijdgeest van toen, eens gaat de ellende voorbij en trekken we de lessen om voort te gaan. Net als toen gloort er hoop de pandemie te boven te komen.Cursieve woorden uit die tijd zijn op de laatste bladzijde uitgelegd. De vertelling is ook als boekje beschikbaar.

Erfgoedvrienden Jeltje Lanting, Wouter Goudswaard, Sanne Bergenhenegouwen, Mechteld ter Horst en Baukje Bijlsma hebben een coproductie gemaakt.

Klik hier voor vertelling ZONDER WOORDEN.