Nieuwsbrief nr. 16 Erfgoedpraet

Beste Vrienden,

Kunst en cultuur hebben een enorme klap gekregen. Theaters en musea zijn open.  De horeca en evenementen zijn weer (gedeeltelijk) gestart, dat biedt nieuwe kansen om erop uit te gaan. Voor ondernemend Schouwen-Duiveland is het een hele kluif om zich telkens aan te passen aan de C regels. Ze verdienen onze steun. De Erfgoedvrienden schrijven verhalen over het verleden en hechten die aan het heden. Hoe was het in de late middeleeuwen met het bedrijfsleven en de ambachtsgilden gesteld? Klik hier voor de Nieuwsbrief.

 

Kaart van Zierikzee met de verbinding naar de Gouwe. Vlak ten zuiden van de havenuitgang in de Gouwe zijn door van Deventer de veerstoepen getekend van het Gouwe Veer naar Duiveland. Jacob van Deventer omstreeks 1555. Zeeuws Archief, Zeeuws Genootschap, Zelandia Illustrata, Deel I, nr. 533.

Reacties zijn gesloten.