Richtingenroos voor Dikke Toren

De erfgoedprijs van de gemeente Schouwen-Duiveland werd in 2018 toegekend aan bestuurslid Baukje Bijlsma. In overleg met de eigenaar van de Dikke Toren (Stichting Monumentenbezit) en de huurder (VVV Zeeland) wordt een groot deel van de erfgoedprijs besteed aan een richtingenroos voor op het bovenplatform van de Dikke Toren.

De opdracht voor het ontwerpen en laten maken van de richtingenroos is gegund aan Zierkzeeënaar Kianoosh Gerami. Zijn ontwerp voor de Richtingenroos als één geheel kunt u zien op de bijgevoegde foto. Het is de bedoeling da in de vier hoeken op het bovenste platform delen van deze roos worden geplaatst. Bezoekers hebben dan informatie over wat ze op een heldere dag allemaal kunnen waarnemen, dichtbij en veraf.

De inzet van het bestuur van de Erfgoedvrienden is vrijwilligers werk voor het uitzoeken van de basisgegevens. Het project is nu zo ver gevorderd dat een raming van de totale maak- en plaatskosten kan worden opgevraagd. Het bestuur van SVEZ heeft besloten wanneer de kosten de bijdrage van de Erfgoedprijs te boven gaan springt de Stichting financieel bij. Ook zullen we niet aarzelen sponsoring te vragen.

Op dit moment is het vanwege het corona virus onduidelijk wanneer de productie en plaatsing kan plaatsvinden. We houden u met de nieuwsbrieven en nieuwsflitsen op de hoogte.