Historische dag en Ommegang 2024

Stichting Vrienden Erfgoed Zierikzee (SVEZ)

Zierikzee terug naar de middeleeuwen
Op 10 augustus 2024 wordt Zierikzee omgetoverd tot een middeleeuwse stad.
Het programma met optredens van diverse reenactors duurt van 10.00 tot 17.00 uur.
Om 12.30 en 15.30 wordt de Ommegang 1304 gehouden.

In samenwerking met de Citymanager Inzee (CMI) en de Stichting Kultuur- en Staatkundig historische Studiën Federatie (KSSF) introduceert de stichting Vrienden een jaarlijkse historische dag in Zierikzee. Deze historische dag krijgt de vorm van een markt en een ommegang. Gekozen is voor een vaste datum: de tweede zaterdag in augustus.

De eerste historische dag en ommegang wordt in 2024 uitgevoerd en staat in het teken van het beleg van Zierikzee en de Zeeslag om de Gouwe 1304.
De poorters van Zierikzee hebben meer dan 250 jaar de overwinning in de Zeeslag en het ontzet van de stad gevierd met een jaarlijkse Ommegang op de dag na Sint Laurensdag. Door de reformatie werden deze gebruiken afgeschaft. In de komende jaren kan de historische dag uitgroeien tot een jaarlijks hoogtepunt waarbij verhalen uit de boeiende en lange geschiedenis van Zierikzee weer tot leven kunnen worden gewekt.

Zet de datum alvast in uw agenda: zaterdag 10 augustus 2024, Historische Dag Zierikzee en Ommegang 1304.


In het jaar 1304 vond er voor de poorten van Zierikzee een zeeslag plaats, één van de grootste zeeslagen in de Middeleeuwen. De zeeslag werd gewonnen door de graaf van Holland. De strijd tussen Vlaanderen en Holland over het bezit van Zeeland werd daarmee beslecht. De poorters van Zierikzee hebben vanaf 1305 meer dan 250 jaar de Zeeslag op de Gouwe herdacht met een jaarlijkse Ommegang op de dag na Sint Laurensdag. De Ommegang verdween daarna uit het collectieve geheugen. Met de historische dag op zaterdag 10 augustus 2024 wordt de Ommegang opnieuw geïntroduceerd. Zierikzee wordt omgetoverd in middeleeuwse sferen met muziek, acrobatiek, ambachten, vertellingen en een markt.