Laat ons winnen dit Crayennist

In 2021, 2022 en 2013 stellen de Vrienden Zierikzee en de late Middeleeuwen centraal. Zierikzee is de hoofdstad van Zeeland Beoosterschelde. Zierikzee beleeft zijn bloeiperiode. Rond het jaar 1220 en in 1248 ontvangt het stadsrechten van de graaf van Holland. Dit betekent dat de stad allerlei voorrechten geniet, met name op het gebied van de rechtspraak. De welvaart van de stad rust op een aantal pijlers: vrachtvaart, landbouw, zoutwinning (moernering), wol (laken) en visserij. Het belang van de stad blijkt uit de aanwezigheid van een Gravenhof, tegenover de Sint-Lievenskerk en diverse kloosters.

Zeeland is een uitgestrekte archipel van schorren, slikken en platen. De Zeeuwse eilanden nog maar voor een deel ingedijkt. Het gebied ligt strategisch en het bezit wordt betwist door het rijke graafschap Vlaanderen en het graafschap Holland. De strijd bereikt een hoogtepunt in 1304 met het beleg van Zierikzee en de zeeslag op de Gouwe voor de poorten van de stad. In de ogen van de Vlamingen is Zierikzee een “Crayennist”. Met hulp van de koning van Frankrijk wordt de strijd beslecht in het voordeel van Holland. Uiteindelijk wordt de vrede getekend. Met de vrede van Parijs in 1323 wordt voor het eerst Zeeland als eigen entiteit en afzonderlijk graafschap erkend.

Preview 2021 in de Grote of Nicolaaskerk in Brouwershaven.

In de kerk in Brouwershaven staan negen panelen opgesteld. De panelen vertellen het verhaal van de gebeurtenissen in het begin van de 14e eeuw.