Apothekers en Zierikzee

In Zierikzee struikel je over het erfgoed. Kijk je omhoog, dan prijkt er zoveel moois aan de monumenten. Wat is hier het geval? In de gevel is een  sierlijke bokaal met nis gemetseld boven de achteringang aan de Visstraat van een voormalige apotheek. De hoofdingang van de apotheek was gevestigd op de hoek aan het Havenplein. Een prachtig pand moet de apotheek zijn geweest, die in 1747 werd opgericht door apotheker Johan van der Grijp. Er waren in de 19e eeuw maar liefst tien apotheken in Zierikzee. De eerste kruidenmenger was Pieter de Crudenare. In 1306 werd hij ingeschreven in het poorterboek. Hij handelde in kruiden en aromatische wijnen. De eerste apotheker was Leneart Jacobszone die zich in 1492 vestigde in Zierikzee. In 1674 werd het apothekersgilde opgericht. Nazaten volgden apothekers vaak op. Kort gezegd, de gegoede burgerij had de ‘medicijnen’  in handen. De bokaal is waarschijnlijk een meesterstuk (proeve) van het metselaars gilde.

Als herinnering aan het farmacie verleden zijn er twee objecten in de nis te gezet, een vijzel en een apotherker fles. Er isin 1989, in een  interessant bulletin  over vijf eeuwen farmacie, een artikel verschenen geschreven door Dr. C.M van Hoorn arts te Zierikzee. Cruden-kruiden spelen al eeuwenlang in de gezondheidszorg een belangrijke rol. Beroemde Zierikzeese medici-plantkundigen komen voorbij: waaronder de poorters/artsen Jason Pratensis, Levinus Lemnius en Job Baster. Zij waren mannen van de wereld. Job Baster had contacten in binnen- en buitenland. Onder hen waren de artsen- plantkundigen Boerhaave uit Leiden en Carolus Linnaeus uit Zweden. In 1853 kwam de Farmacopoea Neerlandica uit, een wettig richtlijnen boek voor geneesmiddelen dat werd ingesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken. In 1876 kwam er een academische apothekersstudie. De receptuur werd voornamelijk in het Latijn geschreven. In het bulletin zijn vijftig bladzijden met teksten en foto’s hierover beschreven. Het is een interessante historische ontwikkeling van de farmacie en de lokale ontwikkeling over vijf eeuwen Zierikzee.  Klik hier voor wie het lezen wil.

Gildepenning Metselaars Gilde
Materiaal: Messing
Bewerking: Gegraveerd.
Massa: Onbekend.
Diameter: Ø 59 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Zierikzee.
Datering: z.j. Ca. Begin 18de eeuw.
Voorzijde: Binnen een lijncirkel.
Het wapenschild van Zierikzee in een cartouche.
Het wapen getopt met een kruisroede.
Omschrift Het Metselaars Gilde